Utveckla och fortsätt

Under tiden som man improviserar en scen. När någon säger "utveckla" så ska den personen som gör någonting för tillfället och har fokus, utveckla det denne gör för tillfället. Om man t.ex. för tillfället råkar dricka ett glas vatten, så ska man fortsätta att göra detta, och framförallt, gärna försöka dricka vatten så att det intresserar publiken på något sätt, ända tills det ropas "fortsätt". Då fortsätter scenen. Vid valda tillfällen ropas sedan "utveckla" och så… "fortsätt".

Lämna en kommentar