Klumphej

Alla ställer sig tätt intill varandra i en klump. Alla tittar (står riktad) åt samma håll. En person tar sig ur klumpen och ställer sig bakom och säger; Hej Klumpen! Jag heter …..
Då vänder alla i klumpen på sig och säger, i kör, Hej …(namnet på den som står utanför klumpen)
Sedan går man tillbaka in i klumpen och någon annan tar sig ut och hälsar på klumpen.

Exempel på användningsområden

En övning där man får skratta mycket tillsammans och lära sig allas namn.
Alla blir sedda.

Lämna en kommentar