Jag är ett träd

Gruppen ställer sig runt en öppen yta. Det första personer går in på ytan, sträcker upp sina armar, och säger ”jag är ett träd” samtidigt som denne låtsas vara ett träd. Nästa person ska sedermera komplettera den bild som byggs fram genom att gå in, säga sig vara något annat, och samtidigt låtsas vara just… Fortsätt läsa Jag är ett träd

Tack eller fortsätt

Vid ett jämt intervall så bryter man den improviserade föreställningen och frågar publiken om de vill att föreställningen ska fortsätta eller om det räcker. Man frågar ”Tack, eller fortsätt?” Om publiken vill se mer så säger de ”Fortsätt”, om de är nöjda, så säger de ”Tack”. Sänk gärna skådespelarnas förväntningar genom att säga att det… Fortsätt läsa Tack eller fortsätt

Saker som något annat

Man lägger fram ett antal prylar. Gärna ganska stora saker så att man ser vad det är. Skådespelarna får ny turas om att improvisera hur man kan använda någon av sakerna som någonting annat än vad det egentligen är avsedda för. Man kan t.ex. använda en kudde som en mobiltelefon, eller en skiftnyckel kan bli… Fortsätt läsa Saker som något annat

Spontan association

Deltagarna står i en ring. Be någon säga ett ord, vilket ord som helst. Be en person bredvid henne i ringen säga ett annat ord, vilket ord som helst. Så fortsätter man, runt ringen åt ett håll, alla säger i tur och ordning ett ord, vilket ord som helst. Säg inte att de ska associera… Fortsätt läsa Spontan association

Frys

Två personer på scenen ska improvisera en sketch, de övriga deltagarna sitter på rad och tittar på. Personen i ena änden av raden blundar och håller för öronen. När personen i andra änden av raden ropar ”frys” ska skådespelarna på scenen frysa sina rörelser och stå blick stilla i ögonblicket. De får inte ändra positioner.… Fortsätt läsa Frys

Samtidigt

Spela en scen. Vid någon punkt i scenen ropar publiken ”Samtidigt…” och en ny uppsättning av spelare startar en helt ny scen. När det ropas ”Samtidigt…” igen, återupptas den första scenen. På det sättet flyttas det mellan de två scenerna tills de slutligen förenas till en scen i slutet av övningen.

Plats yrke mordvapen

Stafettcharad, typ visklek, två lag. Lag 1 går ut, utom en person. Lag 2 bestämmer yrke, plats och mordvapen; ex astronaut i svampskogen som mördas med en bärplockare. Ettan i laget gestaltar de olika delarna, när tvåan tror sig veta platsen räcker han upp handen, samma när han tror sig veta yrket. När han tror… Fortsätt läsa Plats yrke mordvapen

Blind associationsring

Deltagarna står i ring. Alla turas om att säga ett ord som associerar till det ord som den föregående personen bredvid nyss sa. När ledaren säger till, så ska alla sluta sina ögon men fortsätta associationerna. Fortsätt så till nästa fas inleds, nu ska alla personer frigöra sig från ringen och gå omkring i rummet… Fortsätt läsa Blind associationsring

Tre som hör ihop

Tre personer på scenen. Den förste kan t.ex. säga: ”jag är ost”, den andre säger då något som hänger ihop med det första, t.ex: ”jag är bröd, den sista säger något som är ”pricken över i:et” tillsammans med de andra, t.ex: ”jag är gurka”. Den första spelaren tar nu med sig någon av de andra… Fortsätt läsa Tre som hör ihop

På minuten

Deltagarna ska tala en minut på något tema. De får inte tveka eller staka sig, inte upprepa sig, inte lämna ämnet, inte lämna lokalen, inte stjäla någons upplägg vad gäller ämnet eller inte fransa ut i kanten (dvs. börja fnittra eller skratta). Exempel: http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1307

Visuella erbjudanden

Spelare A gör en fysisk figur, Improvisatorn B tittar på gesten i tre sekunder, och ”motiverar” sedan, om möjligt. Med ”motivera” menas att under en mycket kort tid (5sek) spela så att publiken förstår vad det hela handlade om. Om B inte kommer på nåt, säger hon ”Tack” och sätter A tillbaka i en neutral… Fortsätt läsa Visuella erbjudanden

Tavlan

En person går på scenen, säger vad hon är. Sedan kommer nästa godtyckliga person in och komplettera bilden genom att vara något annat som passar in i bilden och inta en passande hållning. Genom att fylla på bilden uppstår så småningom en stillbild, en tavla. Har alla närvarande personer kommit in i tavlan, lämnar den… Fortsätt läsa Tavlan

Dissociationscirkel

En person nämner ett begrepp. Nästa person i cirkeln ska då svara med ett begrepp som ligger långt ifrån detta begrepp som möjligt, så snabbt som möjlig. Ordet ska helst i alla avseenden väcka en undran bland de andra spelarna hur ”fan” personen kunde komma på det begreppet. Alla ord är tillåtna. Cirkeln fortsätter tills… Fortsätt läsa Dissociationscirkel

Fel rekvisita

Skådespelarna är i två lag. När en skådespelare får någon form av rekvisita, t.ex. en soptunna, så ska skådespelaren hitta på någonting att göra med soptunnan som inte är det egentliga användningsområdet. Skådespelaren kan t.ex. använda soptunnan som kudde, som mobiltelefon, eller något liknande. Man turas om att få föremål. Snabbt ska det gå. Man… Fortsätt läsa Fel rekvisita

Tack

Spelare A kommer på scenen och intar en godtycklig slumpmässig hållning eller kroppsposition. Spelare B kommer in på scenen och kompletterar hållningen så att A:s hållning verkar vettig eller i ett sammanhang som involverar de både. A tackar för förklaringen och går av scenen. B bibehåller hållningen och öppnar för en ny förklaring som ges… Fortsätt läsa Tack

Tolken

En expert är inbjuden till någon församling, denne talar bara gibberish. En tolk berättar för församlingen (publiken) vad experten säger. Ställer också frågor till experten vid behov.