Under bordet

I den här versionen så görs en improviserad föreställning av några skådespelare. När som helst kan någon (t.ex. en utvald eller någon från publiken) ropa "frys". Den skådespelare som då är i fokus ska vända sig till publiken medan de övriga skådespelarna står frysta i en fryst tid. en som vänder sig mot publiken ska förklara för publiken sina innersta tankar, d.v.s. vad denne känner och tänker egentligen. Därefter fortsätter föreställningen. De andra skådespelarna har nu hört vad skådespelaren egentligen tänker och kan/bör använda sig av detta material i den fortsatta föreställningen. Karaktärerna känner dock självklart inte till dessa tankar och känslor.

Alternativ

Man kan ha någon annan som berättar vad karaktärens innersta känslor är, eller att publiken får bestämma.

Lämna en kommentar