Röster från himlen

Fyra personer har dött tillsammans, de har står vid himlens portar och ska förklara hur det kom sig. Berättelsen spelas i tre rundor. I varje runda så delar varje spelare med sig av lite information om bakgrunden till varför de råkade dö. Vid slutet av tredje rundan så har det framkommit hur alla dog. Berättelserna och "dödsödena" ska vävas samman.

Lämna en kommentar