Den jobbiga jobbintervjun

Två skådespelare, varav den ene söker ett jobb och har kommit till en anställningsintervjun. Den andre är intervjuare, chef.

Innan scenen börjar, säg att du ska ge chefen och jobbsökaren instruktioner.

Ta chefen vid sidan och ge ungefär följande instruktioner:

Var artig. Den som söker jobbet förefaller ha utmärkta kvalifikationer för just det här jobbet. När hon räcker över sitt CV så börjar du att riva remsor av papperet, som du knycklar ihop till bollar (en i taget) och kastar på jobbsökaren. Du är dock totalt omedveten om detta ditt beteende. Och lägger inte märke till när intervjuaren reagerar på ditt beteende.

Ta jobbsökaren vid sidan och ge ungefär följande instruktioner:

Du är på anställningsintervju. Du är desperat efter det här jobbet, det är något som du verkligen vill ha, och du är mån om att ge ett gott intryck av dig själv och dina kvalifikationer. Dessa kvalifikationer, som är ganska imponerade finns antecknade på detta CV som du lämnar över.

Prova att göra scenen och se hur jobbsökaren reagerar, om denna överhuvudtaget reagerar. Prova att göra scenen och låt jobbsökaren avvakta med att reagera. Tillslut har man kanske tröttnat på den här varianten.

Ta chefen vid sidan och ge ungefär följande instruktioner:

I början ska du agera normalt. Sedan ska du börja upprepa jobbsökarens svar som om du funderar på vad det var han sa. Efterhand ska du repetera svaren i snabbare tack och göra det högre. Till slut ska du vara nästan i takt så att du talar i munnen på jobbsökaren nästan precis då han säger det. Glöm inte att detta beteende utförs som om du talar för dig själv, och du ska låtsas om som om du absolut inte repeterar någonting, eller beter dig på detta konstiga sätt. Glöm inte att också säga normala repliker i dialogen med jobbsökaren.

Ta jobbsökaren vid sidan och ge ungefär följande instruktioner:

Du är på anställningsintervju. Du är desperat efter det här jobbet, det är något som du verkligen vill ha, och du är mån om att ge ett gott intryck av dig själv och dina kvalifikationer. Dessa kvalifikationer, som är ganska imponerade finns antecknade på detta CV som du lämnar över. Du kommer att hamna i trubbel, men du ska försöka hålla god min i början. Till slut kan du dock inte hålla dig, och du måste då agera. Men avvakta med att göra detta.

Fortsättning eller tack

Du kan prova att göra scenen fortsättningsvis. Chefen kan ha andra underliga beteenden som chefen är omedveten om (t.ex. skrika, svära tyst för sig själv, peka finger, göra grimaser o.s.v.). Den här gången pausar man efter 30 sekunder och frågar de som tittar om man vill att scenen ska fortsätta. Säg i förväg att man vanligtvis vill att scenen ska avbrytas och att man fortsätter enbart om det är en särskilt intressant scen. Utvärdera sedan vad det är som gör att scenen ska fortsätta eller inte. Detta sätter press på skådespelarna.

Lämna en kommentar