Löken

Alla i gruppen går runt i rummet.
Alla är lökskal.
Ledaren ropar en persons namn och alla lökskal skall då snabbt lokalisera denna person i rummet och snabbt springa fram och krama denna person.
Ledaren ser till att allas namn ropas ut så alla får bli kramade.

Exempel på användningsområden

Rolig övning i att närma sig varandra på ofarligt sätt.
Alla får känna sig speciella.
Gruppstärkande och individstärkande.

Lämna en kommentar