Allitterationer

Spela scener där alla orden i varje kommentar/replik måste börja på en och samma bokstav.

Man kan byta bokstav efter ett replikskifte. Försök att inte tänka ut alla ord i hela meningen innan du börjar prata.

Exempel

* A: ”Hej Harald! Härlig hustru han har!”
* B: ”Kan knappast kallas korrekt, Kalle…”

Lämna en kommentar