Karneval i Rio

Gruppen står i en cirkel. En person börjar med att skapa ett rytmiskt ljud
och rörelse. Personen kan röra sig in i cirkeln ett tag tills hon känner sig klar med ljudet och rörelsen. Hen rör sig sedan och möter personen till vänster. Den ska nu möta blicken och börja härma rörelsen och ljudet .

När den personen har bemästrat det, går den ursprungliga
personen vidare till nästa person i cirkeln och så vidare tills den har
arbetad runt sig genom hela cirkeln och är tillbaka på sin utgångspunkt.

När den andra personen har bemästrat det ursprungliga ljudet och rörelsen, kan den
sedan skapa sitt eget och börja resa runt i gruppen. Etc.

Lämna en kommentar