Statusscener

Spela scener där:

# Båda sänker sin status
# Båda höjer sin status
# Den ena höjer och den andre sänker sin status gradvis
# Status byts plötsligt under scenen

Prova att håll statusen bara lite över eller under den andres. Detta för att båda ska uppmärksamma varandras uttryckssätt.

=

Alternativ

=

Spela scener där skådespelarna gör upp om inbördes status i förväg, t.ex. 1,2,3,4. Be publiken därefter gissa vem som har vilken status. man kan komma in i statusordning, 1 först, 2 sedan. eller 4 först, 3 sedan. O.s.v.

Lämna en kommentar