Scen

Att man improviserar en scen. Publiken kan ge förutsättningarna, t.ex. var någonstans man befinner sig, vilka man är och vad man gör.

==Alternativ sista meningen==
Scenen måste sluta med en viss mening som publiken bestämmer.

==Alternativ utan bokstav==
När en skådespelare säger ett ord som innehåller en viss bokstav, t.ex. bokstaven "s", så åker han ut och ersätts av en ny. Det brukar vara svårt att bygga en historia med den här varianten. Syftet kan istället vara att hålla fart i scenen, och göra många fel. Brukar då passa bra med en fartfylld akut handling som kräver stort ansvar, t.ex. utryckning med brandkåren eller hjärnkirurgi i operationssalen.

==Alternativ bestämt antal ord==
Man kan i förväg specificera hur många ord som respektive skådespelare måste säga varje gång denne säger någonting. T.ex. 1, 2, 3 eller 4-ordsrepliker.

==Alternativ begränsningar==
Man kan använda sig av flera begränsningar på en och samma gång som publiken kan få bestämma. T.ex. att skådespelarna bara har en arm, inte kan säga ord som innehåller bokstaven "s" eller måste avsluta varje mening med ett långdraget "jaaaaahaaaa…".

== Alternativ ögonbindel==
Man kan prova att göra en scen när alla har ögonbindel. Spela som om man inte hade haft ögonbindel på sig (försök åtminstone).

==Alternativ känslor==
Då och då bryter man. Varje gång man bryter får publiken bestäma med vilken känsla skådespelarna ska fortsätta scenen.

==Alternativ genrer==
Då och då bryter man. Varje gång man bryter får publiken bestäma med vilken genre skådespelarna ska fortsätta scenen.

== Alternativ sista bokstaven ==
Varje replik måste börja med förra replikens sista bokstav.

Lämna en kommentar