Klistra fast

Deltagarna går runt i rummet. När ledaren säger "klistra fast!" så klistrar alla ihop med de som är närmast. Man kan experimentera med att använda olika antal man skall klistra till eller att de skall gå runt ihopklistrade.

Fungerar som ett alternativt sätt att dela in grupper utan att deltagarna väljer varandra.

Exempel på användningsområden

En myller övning som kan vara bra för nya grupper där alla skall jobba med alla.

Lämna en kommentar