Din motsats

Ställ ett antal frågor till alla skådespelare, om hurdana de är själva som personligheter och karaktärer. Frågor som det finns två alternativ på. Det kan vara bra att anteckna svaren på ett papper.

Be dem sedan att fundera på hur en personlighet eller karaktär som är tvärs om, jämfört med dig skulle vara och te sig. Notera vilka egenskaper som är motsatsen till dina egna och tänk igenom hur en karaktär med sådana egenskaper skulle te sig.

Låt vara och en prova på att spela sin egen motsats, så som de tänker sig att den skulle te sig, i en scen. Eventuellt kan man använda sig av en fast förutbestämd situation.

Lämna en kommentar