Känslosamma familjen

Vi improviserar en scen med en familj.

Publiken väljer en aktivitet som familjen utför tillsammans. T.ex. grilla, spela kort, klä julgranen o.s..

Skådespelarna börjar med att etablera aktiviteten, karaktärerna, rollerna och deras inbördes relationer i en scen.

Därefter får någon ropa bryt, publiken får nu välja den känsla som någon av familjemedlemmarna ska ha. Därefter fortsätter scenen. Den utvalda familjemedlemmen ska genast anamma känslan och rättfärdiga känslans orsaker i den handling som fortskrider.

Vid nästa lägliga tillfälle får någon ropa bryt, publiken får nu välja ut ytterligare någon familjemedlem och ge den en känsla. Scenen fortsätter på samma sätt.

Gör så till dess att alla familjemedlemmar har tilldelats varsin känsla.

Därefter bör familjen föra scenen och berättelsen till sitt slut.

Lämna en kommentar