Vissångaren

Man ber publiken om ett tema. En av skådespelarna improviserar då en visa eller till exempel en ballad på detta tema. De övriga improviserar scener utifrån det som sjungs. Denna övning liknar skrivmaskinen.

Alternativ

En längre föreställning kan bygga på flera sinsemellan oberoende sånger, där man mellan sångerna spelar upp längre scenere.

Lämna en kommentar