Aktiviteten

Det här är en övning utan ord, ingen får använda ljud eller ord.

En person går in på scenen och börjar göra någonting, en aktivitet av något slag.

När någon annan person ser eller förstår vad det är för aktivitet som pågår, så går också den personen in på scenen och blir delaktig i aktiviteten på något sätt. Den som går in måste inte göra exakt samma sak, utan kan göra någonting annat som hänger ihop med den utförda aktiviteten.

Därefter går nästa person som förstår aktiviteten in på scenen och blir delaktig i det som pågår.

Fortsätt till dess att alla är uppe på scenen och är delaktiga i aktiviteten.

Om det finns några som inte förstår aktiviteten så måste de som står på scenen bli tydligare och mer uppenbara.

Den här varianten av övningen kan utföras även om deltagarna inte har något gemensamt språk.

Alternativ

Den här gången ska man göra aktiviteten utifrån en specifik roll eller karaktär. Alla ska ha en unik egen identitet när man kliver upp på scenen och som man sedan agerar utifrån. Detta alternativ går att göra både med och utan ljud/tal, man får dock inte uttryckligen nämna vilken karaktär som jag eller någon annan är.

Om t.ex. aktiviteten är en begravning så kan en person vara präst, en annan kan vara den döde, den tredje dödgrävaren, den fjärde en sörjande, den femte gud, den sjätte djävulen, den åttonde den som var mördaren o.s.v.

Om aktiviteten är en operation så kan en person vara den som opereras, den andra hjärnkirurgen, den tredje syrgasläkaren, den fjärde sjukhuschefen o.s.v.

Alternativ

I detta alternativ så har alla som kommer in en unik relation med någon av de som redan står på scenen.

Den första personen går upp på scenen och säger någonting så att det tydligt framgår vem denne är.

När nästa person kommer in på scenen så säger denne någonting som gör att publiken förstår vilken relation de två har med varandra.

När den tredje personen kommer in på scenen så säger denne något till någon som finns på scenen så att publiken förstår vilken relation just de två har till varandra.

T.ex. en person arbetar vid ett löpande band, den andre kommer in som chefen, den tredje som chefens fru, den fjärde som chefens barn, den femte som arbetarens kompis o.s.v.

Lämna en kommentar