Långväga expert

En person är en expert från ett land långt bort, med ett påhittat språk, och kan inte tala varken svenska eller engelska. Experten har med sig en tolk. Tolken inte bara översätter vad experten säger, utan också de frågor som publiken ställer.

Exporten kan omväxlande ge självklara logiska svar och ibland helt orelaterade.

Tolken kan basera sin översättning antingen på det som experten mimar, visar eller någonting helt annat.

Lämna en kommentar