Simultanklapp

Alla står i cirkel. En tar ögonkontakt med en annan och förbereder sig för att klappa med händerna. Båda måste klappa händerna samtidigt. Den andra tar sedan ögonkontakt med tredje. De klappar handen samtidigt. Och så vidare… Man ska försöka att hålla en jämn takt men sedan kan man prova att öka takten.

Alternativ

Alla står i ring. En person börjar med att vända sig (ex. åt höger) och ta ögonkontakt med den som står jämnsides. De står nu vända mot varandra och håller ögonkontakt, nu ska de försöka klappa en gång simultant. När första paret klappat, vänder sig den andra personen till den som står brevid denne och tar ögonkontakt och de båda försöker klappa simultant. Så fortsätter man cirkeln runt.

Då man hittat ett "flow" och en skön rytm i klappningarna så kan man lägga till "vändningen". Då ett par har klappat en gång, så kan den som skall skicka vidare välja att fortsätta åt samma håll (precis som innan) eller att klappa en gång till, simultant, med samma person som innan, då vänder man håll.

Exempel på användningsområden

-Då gruppen behöver komma i fokus.
-Hjälpa varandra, då man har lika stort ansvar att klappningen sker simultant. Det är viktigt att man håller ögonkontakten och visar tydligt när man skall klappa. Alla ansvarar för "flowet" och rytmen.

Lämna en kommentar