En scen påverkar en annan

I den här övningen ska två scener framföras. I den första scenen ska person A och B närvara. I den andra scenen ska person C och D närvara. Det ska alltså vara helt andra personer som närvarar i den andra scenen.

Den andra scenen behöver inte heller utspela sig på samma plats eller i samma tidsepok som den första. Det viktiga är dock att den andra scenen på något sätt ökar dramatiken i den första scenen.

Om t.ex. den första scenen handlar om person A som är kär i person B som är tveksam. Så kan den andra scenen introducera en konkurrent till person A om person B o.s.v. Detta görs utan att varken A eller B närvarar i den andra scenen.

Lagom längd på dessa scener kan vara ca 2-5 minuter. Plattformen, relationerna, situationerna och karaktärerna bör hinna framgå.

Lämna en kommentar