Skrivmaskinen

En författare skriver en historia på sin skrivmaskin, eller kanske på sin laptop snarare, några andra personer gestaltar historian på scenen. Repliker förekommer. Båda sidor kan alltså påverka historien.

Alternativ

Man kan även ha en berättarröst, d.v.s. skippa skrivmaskinen, tänk t.ex. en sportkommentator, naturfilmskommentator, m.m.

Lämna en kommentar