Jag är ett träd

Gruppen ställer sig runt en öppen yta. Det första personer går in på ytan, sträcker upp sina armar, och säger ”jag är ett träd” samtidigt som denne låtsas vara ett träd. Nästa person ska sedermera komplettera den bild som byggs fram genom att gå in, säga sig vara något annat, och samtidigt låtsas vara just… Fortsätt läsa Jag är ett träd

Tre saker

Deltagarna står i en cirkel och alla upprepar frasen ”tre saker” tre gånger i relativt högt tempo. Direkt efter det så ställer en förutbestämd person en fråga, t.ex. ”tre saker som du gömmer under din säng”, personen bredvid ska då svara med de tre första sakerna som dyker upp i huvudet, t.ex. ”tomten, Grinchen och… Fortsätt läsa Tre saker

Tack eller fortsätt

Vid ett jämt intervall så bryter man den improviserade föreställningen och frågar publiken om de vill att föreställningen ska fortsätta eller om det räcker. Man frågar ”Tack, eller fortsätt?” Om publiken vill se mer så säger de ”Fortsätt”, om de är nöjda, så säger de ”Tack”. Sänk gärna skådespelarnas förväntningar genom att säga att det… Fortsätt läsa Tack eller fortsätt

Improviserande simultantolk

En person intervjuas om ett ämne, vi låtsas att det är någon slags expert som intervjuas. En annan person ska nu göra en simultantolkning av det experten säger, det är bara det att det rör sig om ett helt improviserat teckenspråk. Experten behöver tänka på att inte prata för fort så att simultantolkaren inte hinner… Fortsätt läsa Improviserande simultantolk

Ensam med två karaktärer

Här improviserar du själv ett kort replikskifte mellan två karaktärer. Gör det fort. Den första karaktären säger något, den andre karaktären säger något, den första karaktärer säger återigen något, SLUT. Gör sedan en annan likadan kort scen med två nya karaktärer och totalt tre repliker. Om och om igen, så länge du orkar :)

Vem är du

Två och två. En person låtsas gå in genom en låtsasdörr (en mimad dörr), det spelar ingen roll vilken karaktär denne är första gången. Den andre personen väntar på att karaktären kommer igenom låtsasdörren och frågar sedan ”vem är du?” Personen svarar genom att beskriva sig själv som en annan karaktär än den som föreställdes.… Fortsätt läsa Vem är du

Tjänare herre problem

Herren vill ha någonting, eller ska göra någonting, och ber om en liten tjänst. Tjänaren ska komma med en bortförklaring varför det inte går. Kom gärna med en motivering. Herren ska då istället be om någonting som ersätter den förra förfrågan. Någonting motsvarande kopplat till det man frågade om tidigare. Här gäller det för herren… Fortsätt läsa Tjänare herre problem

Tjänare herre katastrof

Man gör en scen med en tjänare och herre/dam. Herren kallar in tjänaren för att diskutera någonting trivialt, t.ex. att det är dammigt i bokhyllan eller någonting. Var herren inte vet är att det idag har inträffat många olyckor, så när hon säger ”det är något jag vill tala med dig om” så tror du… Fortsätt läsa Tjänare herre katastrof

Frys

Två personer på scenen ska improvisera en sketch, de övriga deltagarna sitter på rad och tittar på. Personen i ena änden av raden blundar och håller för öronen. När personen i andra änden av raden ropar ”frys” ska skådespelarna på scenen frysa sina rörelser och stå blick stilla i ögonblicket. De får inte ändra positioner.… Fortsätt läsa Frys

Familjefoto

Ungefär fem personer från gruppen går fram, resten är publik. Publiken (eller pedagogen) ropar ut ett tema på en familj, t.ex. ”Monsterfamilj”. Det är då upp till gruppen att gestalta detta som ett familjefotografi, d.v.s. frysta i en posé. Tips ”Familjefoto” är en klassiker – en enkel improvisationsövning som ofta skapar en glad och opressad… Fortsätt läsa Familjefoto

Problem och pryl

Två personer går mot varandra från varsitt håll och möts. Varje person tänker i förväg ut ett problem som man har och en sak som man har med sig. När personerna möts så berättar först den ena om sitt problem och om saken. Sedan berättar den andra personen om sitt problem och sin sak. Den… Fortsätt läsa Problem och pryl

Samtidigt

Spela en scen. Vid någon punkt i scenen ropar publiken ”Samtidigt…” och en ny uppsättning av spelare startar en helt ny scen. När det ropas ”Samtidigt…” igen, återupptas den första scenen. På det sättet flyttas det mellan de två scenerna tills de slutligen förenas till en scen i slutet av övningen.

Hinderkull

Kullen görs i par och i ”tecknad serie”-anda (tänk ”Tom och Jerry” eller ”Snurre Sprätt”). En är tagare och en är jagad. Det gäller för den som är jagad att hindra tagaren från att fånga en med hjälp av mimade hinder. Till exempel kanske den jagade helt plötsligt hugger ner ett stort träd framför tagaren… Fortsätt läsa Hinderkull

Bekräfta förnekandet

Två personer talar med varandra. Varje gång den ena personen hävdar någonting så ska den andra personen förneka detta. Efter det att den andra personen förnekat, så ska den förste personen bekräfta förnekandet, samtidigt som det som först hävdades, fortfarande står kvar som möjligt. T.ex: 1) Jag ska gifta mig! 2) Nej, det ska du… Fortsätt läsa Bekräfta förnekandet

Tusen och en sätt

Publiken ger en aktivitet som kompletterar meningen: ”Det här är ett sätt att …” Exempel är t.ex.: ”… att mjölka en ko”, ”… att plocka blommor”, ”… att spela sällskapsspel” o.s.v. Skådespelarna ska nu hitta på olika sätt att utföra denna aktivitet på, antingen ensam eller också tillsammans med andra. Mycket korta scener, max 30… Fortsätt läsa Tusen och en sätt

Allitterationer

Spela scener där alla orden i varje kommentar/replik måste börja på en och samma bokstav. Man kan byta bokstav efter ett replikskifte. Försök att inte tänka ut alla ord i hela meningen innan du börjar prata. Exempel * A: ”Hej Harald! Härlig hustru han har!” * B: ”Kan knappast kallas korrekt, Kalle…”

Aktiviteten

Det här är en övning utan ord, ingen får använda ljud eller ord. En person går in på scenen och börjar göra någonting, en aktivitet av något slag. När någon annan person ser eller förstår vad det är för aktivitet som pågår, så går också den personen in på scenen och blir delaktig i aktiviteten… Fortsätt läsa Aktiviteten

Berättelse från A till Ö

Vanligtvis sitter man eller står i en ring när man gör den här övningen. Man ska skapa en berättelse. I tur och ordning lägger man till en mening till berättelsen. Meningen måste dock börja med rätt bokstav. Den första personen börjar på bokstaven A, nästa person på bokstaven B osv. Glöm inte Q, Z, X,… Fortsätt läsa Berättelse från A till Ö

Majoriteten bestämmer handlingen

En scen spelas. En spelledare ropar ”’frys”’ vid lämplig tillfälle och ställer en ”antingen-eller”-fråga till publiken om hur scenen ska fortsätta. Publiken får genom att höja sin hand med antingen näve eller öppen hand rösta på sitt favoritalternativ och scenen fortsätter därefter. Det ska frysas flera gånger under scenens gång. ===Exempel på frågor=== * Ska… Fortsätt läsa Majoriteten bestämmer handlingen

Rutan

En ruta på golvet. När man går in i rutan ska man göra någonting, t.ex. ett ljud, eller en rörelse. Man kan associera till något man får syn på. Man får inte ha tänkt ut något i förväg förväg. Det är det som är syftet med övningen. Det spelar inte så stor roll vad man… Fortsätt läsa Rutan

Världens värsta

Skådespelarna står på rad. Publiken säger något som är världens värsta. T.ex. världens värsta lärare, eller världens värsta krokodil. Någon skådespelare ska då snabbt illustrera varför läraren är världens värsta lärare, eller varför krokodilen är världens värsta krokodil. Därefter kan någon annan skådespelare ge ett annat exempel på en riktigt urusel lärare. När ämnet är… Fortsätt läsa Världens värsta

Diabilder

Klick – de som tittar på blundar (så att man kan förbereda/byta bild). Klack – titta! En berättare, vilket kan växla i gruppen. Några skådespelare är alltså aktörer i de diabilder som visas. När ljuset är släckt så byter de positioner. När ljuset tänds, så står de stilla. Vi tänker oss då att en diabild… Fortsätt läsa Diabilder

Vad är det

Två och två, en pekar i luften eller någon annanstans och frågar ”Vad är det?”. Den andre säger exempelvis: ”Det är en banan” Den första säger "tack". Byt och fortsätt. Variant Dela upp i grupper om två. En av dem pekar på saker och den andre säger vad det är, hittar på, vad som råkar… Fortsätt läsa Vad är det

Presenter

1) Varsågod – här får du en (cykelpump). Tack! (slänger bort den). Varsågod – här får du en .. Först brukar alla försöka ge intressanta presenter. Ett alternativ är att bara sträcka fram händerna/handen och ge någonting, den som tar emot gåvan bestämmer vad det är han får. Jämför, vad är skillnaden när man "ger"… Fortsätt läsa Presenter

Gibberish skämt

Ett (mycket roligt) skämt berättas för publiken av en enda berättare. Berättaren ständigt avbryts av en assistent som tvingar berättaren att återberätta skämt från början. Variation Ett skämt berättas, bytandes mellan gibberish och vanligt språk.

Visuella erbjudanden

Spelare A gör en fysisk figur, Improvisatorn B tittar på gesten i tre sekunder, och ”motiverar” sedan, om möjligt. Med ”motivera” menas att under en mycket kort tid (5sek) spela så att publiken förstår vad det hela handlade om. Om B inte kommer på nåt, säger hon ”Tack” och sätter A tillbaka i en neutral… Fortsätt läsa Visuella erbjudanden

Tavlan

En person går på scenen, säger vad hon är. Sedan kommer nästa godtyckliga person in och komplettera bilden genom att vara något annat som passar in i bilden och inta en passande hållning. Genom att fylla på bilden uppstår så småningom en stillbild, en tavla. Har alla närvarande personer kommit in i tavlan, lämnar den… Fortsätt läsa Tavlan

Fel rekvisita

Skådespelarna är i två lag. När en skådespelare får någon form av rekvisita, t.ex. en soptunna, så ska skådespelaren hitta på någonting att göra med soptunnan som inte är det egentliga användningsområdet. Skådespelaren kan t.ex. använda soptunnan som kudde, som mobiltelefon, eller något liknande. Man turas om att få föremål. Snabbt ska det gå. Man… Fortsätt läsa Fel rekvisita

Stuntman

Två skådespelare spelar, men kan när det blir svårt, jobbigt, känslomässigt, etc. ropa ”’Stunt”’. Då hoppar en stuntman in, när stunten sen är utförd hoppar stuntmannen ut igen. Skådespelaren knackar stuntmannen på axeln när den känner sig redo att hoppa in igen.

Äktenskapskriget

Deltagarna står på två led vända mitt emot varandra, ungefär som vid en dragkamp (fast utan rep såklart). Vi ska spela upp en scen där de främsta deltagarna i varje led turas om att spela en person. Vi har alltså två personer i scenen, en person för varje led. Det är den person som står… Fortsätt läsa Äktenskapskriget

Plötsligt

Du spelar piano när plötsligt… Du läser en bok när plötsligt… Du äter frukost när plöstligt… Du parkerar framför huset när plötsligt… Avsluta meningarna på 3-6 olika sätt. Meningarna ska avslutas på ett sådant sätt att den nuvarande aktiviteten avbryts och någonting intressant händer. D.v.s. någonting som bryter av mot en plattform. Kan göras två… Fortsätt läsa Plötsligt

Peka och säg

Peka och säg # Säg åt alla att gå runt i rummet, peka på saker och ting och säga högt, rakt ut, vad det är för något man pekar på. T.ex. lampa, golv, näsa, fot, matta, dörr o.s.v. # Säg åt alla att gå runt i rummet, peka på saker och ting. Första gången man… Fortsätt läsa Peka och säg

Målvakten

Skådespelarna ställer sig på rad framför scenen. En person går upp på scenen och är målvakt. De som står kvar i raden tänker nu ut snabbt var sin öppningsfras. Sedan skjuter man öppningsfraserna mot målvakten i snabb följd. Denna ska snabbt reagera på öppningsfrasen på lämpligt sätt. Det handlar om att snabbt acceptera och bejaka… Fortsätt läsa Målvakten

Ge mig en anledning

Spelas i par. Den ene hittar på någonting och säger t.ex. "Ge mig en anledning…." och någonting t.ex: "…varför jag ska spotta på golvet". Den andre hittar på någonting snabbt t.ex: "Du vill se cool ut", eller: "Du har fått en fluga i munnen som du vill bli av med". Sedan turas man om så.

Björn Kellman

Man delar upp lag om kanske tre eller fyra personer i varje lag. Publiken anger land och årtal. Laget ska efter, låt oss säga exempelvis 10 eller 30 sekunders betänketid, framföra ett påhittat schlagerbidrag från det landet, under det årets schlagermelodifestival. Bidraget kan ha en klämmig melodi, en text och bör ha någon form av… Fortsätt läsa Björn Kellman