Räkna gemensamt

Spelarna står i en tät cirkel med slutna ögon eller tittar alla på marken. Nu räknas det till 20. Spontan kan vilken spelare som helst säga nästa nummer. Det är möjligt att siffrorna kommer i tät följd och det kan också vara en längre paus emellan. Om två eller fler spelare pratar samtidigt, måste det startas vid ”ett” igen.

Man står i ring och blundar. Det gäller att räkna till tio utan att några säger en siffra samtidigt. Man måste turas om att säga siffror men ingen vet vem som kommer att säga nästa siffra. Det gällar att lyssna och ha tur.

Alternativ

Instruera gruppen att antingen gå ta olika postioner i rummet eller myllra omkring. Deras uppgift är nu att räkna från ett till tio. Men, de får inte bestämma någon ordning i förväg och ingen får heller säga två nummer i rad. Om två eller fler personer säger ett nummer samtidigt så börjar alla om på ett. Gruppen får gärna försöka tills de klarar det.

Övningen kan också göras med t.ex. alfabetet eller andra längre saker.

Exempel på användningsområden

Denna övning kan användas i fördel i nya grupper. Det är en träning i att samarbete och att känna in gruppen. Det kan vara frustrerande för många att inte klara övningen, men då kan man antingen låta dem hålla på tills de är klara eller pröva lite då och då. Ingen kan heller klara allt själv och är en deltagare hetsig så måste denna anpassa sig till resten av gruppen i tempo. När något är väldigt svårt är det häftigt när det fungerar.

Alternativ

Alla deltagare går runt i rummet. Tillsammans ska de räkna till ett bestämt tal, en bra start brukar vara 1-10. Vem som helst får säga en siffra. Råkar flera personer säga en siffra samtidigt måste gruppen börja om från 1. Öka till 20 när de lyckats.

Ett alternativ på övningen är att istället för att gå runt, ställa sig i en tät ring med ryggarna inåt och blunda.

Lämna en kommentar