Två speglar

Alla står två och två, bredvid varandra. D.v.s. två linjer vända mot varandra. Den ena personer börjar med att vara spegel, tar initiativ till rörelser o.s.v. Sedan kan den andra personen också ta initiativ till rörelser och då ska den som ursprungligen var spegel i sin tur spegla den andra personens rörelser. Därefter ska båda personerna spegla varandras rörelser tills det inte finns någon gräns (tills det inte klart framgår) vem som tar initiativ och vem som följer.

Lämna en kommentar