Rytmiska rörelser

Man etablerar en rytm.

Man ställer sig i en ny position vid varje taktslag. D.v.s. positionerna/rörelserna kommer i jämn takt.

Man kan upprepa/härma rörelserna. Om man gör övningen två och två, så härmar den andre rörelsen ett taktslag senare hela tiden.

Lämna en kommentar