Scen med bestämda karaktärer

Som förutsättning för en scen, ge varje karaktär förmågor eller egenskaper.

T.ex. är någon väldigt velig.

En annan har drag av sadism.

En tredje är självuppoffrande.

En fjärde är lättlurad.

En femte är förförisk, o.s.v.

Be skådespelarna att göra rollens karaktärsdrag så tydligt och trovärdigt som möjligt.

Lämna en kommentar