Statusbyte

Två personer åt gången spelar ett par. Man tilldelar dem karaktärer. Den ena personen ska ha hög status och den andra låg. Efter ett tag byter man så att den som hade hög status ska gå till låg, och den som hade låg status ska gå till hög. De ska dock behålla sina karaktärer som… Fortsätt läsa Statusbyte

Kungen

En deltagare står i mitten av cirkeln, hon är kungen. Hen påbörjar en rörelse, och alla hjälper henne att utföra den. Om hon höjer ett ben, så lägger sig omedelbart en annan spelare under foten. Kungen gör vad hon kommer på – klättrar, vänder sig, faller – och de övriga stödjer henne i varje rörelse.… Fortsätt läsa Kungen

Uteslutning

Den här övningen bör enbart göras med trygga grupper, utan innbördes prestige. Några personer, kanske 4 till 6 personer gör en scen. I denna scen ska någon, d.v.s. en person, bli lämnad utanför gruppen, någon som inte kommer att vara med på det som de övriga gör. Spelarna ska försöka att känna av vem det… Fortsätt läsa Uteslutning

Samtidigt

Spela en scen. Vid någon punkt i scenen ropar publiken ”Samtidigt…” och en ny uppsättning av spelare startar en helt ny scen. När det ropas ”Samtidigt…” igen, återupptas den första scenen. På det sättet flyttas det mellan de två scenerna tills de slutligen förenas till en scen i slutet av övningen.

Förolämpa varandra

Två grupper på varsin sida om rummet. Grupperna turas nu om att förolämpa varandra. Slutar kanske med att grupperna står ansikte mot ansikte och skriker åt varandra och förhoppningsvis att alla har roligt. Kan prova att göra mimiskt också.

Brevet

Två syskon, A bor i B:s lägenhet. B kommer in och frågar om han fått några brev. A säger att det ligger ett brev på bänken. B tar upp brevet och ser att det är öppnat. A öppnar hela tiden B:s brev vilket är en källa till konflikter. Scenen utvecklas sedan: B: Varför har du… Fortsätt läsa Brevet

Rutan

En ruta på golvet. När man går in i rutan ska man göra någonting, t.ex. ett ljud, eller en rörelse. Man kan associera till något man får syn på. Man får inte ha tänkt ut något i förväg förväg. Det är det som är syftet med övningen. Det spelar inte så stor roll vad man… Fortsätt läsa Rutan

Kortlek med status

Alla personer drar ett kort ur en kortlek, man spelar sedan en scen med kortet fäst på pannan (valfri metod, snöre, silvertejp o.s.v.). Alla andra ser vilken status alla andra har, men man vet inte vilken status man själv har. Det kommer man snart att märka beroende på hur de andra beter sig mot dig.… Fortsätt läsa Kortlek med status

Statusmingel

Cocktailparty, hälften hög och hälften lågstatus. Byt. Exempel på låg status: Vända tårna innåt. Lägga huvudet på sned. Röra på huvudet. Röra vid ansiktet med händerna. Bita sig i underläppen. Händerna i fickan. Händerna tar i kläderna. Röra sig ryckigt. Följa väggar. Maka på sig. Titta bort, och sedan tillbaka. Exempel på hög status: Stå… Fortsätt läsa Statusmingel

Inre monolog

Det spelas en scen. Bredvid (eller med på) scenen finns det deras änglar och djävlar motsvarande deras alter egon, inre dialog eller liknande som under scenens gång högt berättar, vad spelarna ”egentligen” tänker eller har för sig.

Den jobbiga jobbintervjun

Två skådespelare, varav den ene söker ett jobb och har kommit till en anställningsintervjun. Den andre är intervjuare, chef. Innan scenen börjar, säg att du ska ge chefen och jobbsökaren instruktioner. Ta chefen vid sidan och ge ungefär följande instruktioner: Var artig. Den som söker jobbet förefaller ha utmärkta kvalifikationer för just det här jobbet.… Fortsätt läsa Den jobbiga jobbintervjun

Rättegången

En person tas ur publiken och sätts på en stol i mitten. Sedan bestämmer publiken vilket ”olagligt” (men gärna bagatelliserat) brott hon har gjort. Exempel * Öppnat ett mjölkpaket trots att det fanns ett öppet i kylskåpet * Lagt upp bilder på middagen på facebook/instagram * Pluggat tidigare än 1 vecka inför en tenta En… Fortsätt läsa Rättegången

En för mycket

Denna övning kan göras med 3 till 7 spelare. Som namnet antyder är en skådespelare för mycket. En spelare måste därför uteslutas från gruppen. Naturligtvis, vill alla tillhöra gruppen själv, och inte uteslutas. Man ska därför när man gör scenen försöka agera på ett sätt så att man inte utesluts samtidigt som man försöker få… Fortsätt läsa En för mycket

Gå in genom fel dörr

Gå in genom en dörr. Be deltagarna att låtsas som om de gick in genom fel dörr av misstag. Hur reagerar de, hur går de ut? Är reaktionen naturlig, eller går man in på konstlat sätt? I vanliga fall sker en statusförändring när man upptäckt att man gått in genom fel dörr. === Alternativ 1… Fortsätt läsa Gå in genom fel dörr

Trafikljuset

Två grupper står mittemot varandra vid ett brett stort övergångsställe med trafikljus. En tredje grupp tittar helst. Båda grupperna står och väntar. På någons tysta impuls börjar alla att gå och träffas i mitten av rummet (status). Mötet ska helst bara innehålla blickar och inga/korta repliker! Vid båda ändarna av rummet vänder spelarna och stannar… Fortsätt läsa Trafikljuset

Väntat länge

A: Hej B: Hej A: Väntat länge? B: Evigheter Spela ovanstående dialog. Både A och B har hög status. Både A och B har låg status. A har hög och B har låg status. B har hög och A har låg status. = Alternativ = Chefen: Kom in. Sitt ner. Jag antar du vet varför… Fortsätt läsa Väntat länge

Statusscener

Spela scener där: # Båda sänker sin status # Båda höjer sin status # Den ena höjer och den andre sänker sin status gradvis # Status byts plötsligt under scenen Prova att håll statusen bara lite över eller under den andres. Detta för att båda ska uppmärksamma varandras uttryckssätt. = Alternativ = Spela scener där… Fortsätt läsa Statusscener

Statusfoton

4 pers. bestäm vad fotot föreställer. Två har högstatus och två lågstatus. Sedan gör man långsam förvandling och byter status.

Korridormöten

En lärare och en förälder råkar mötas på stan. Man kan t.ex. tänka sig att förälderns barn skolkar, läraren har tänkt höra av sig och blir tvungen att ta upp detta. 2 och 2. Byt status. Eller förändra status under pågående scen och se hur scenen påverkas.

Hålla huvudet stilla

Gå runt och prata med varandra. En del provar att alltid hålla huvudet helt stilla när de talar. Andra rör på huvudet och lägger det på sned. För en del kan det vara omöjligt att tala med huvudet stilla. En del hävdar att huvudet är stilla medan det i själva verket svänger fram och tillbaka.… Fortsätt läsa Hålla huvudet stilla

Förolämpningar

Syftet är att öva sig på att förolämpa varandra på scen utan att ta illa vid sig. Viktigt för en skådespelare att kunna ta förolämpningar. Scenen blir en ännu farligare plats om man inte kan erkänna sina tillkortakommanden. Dela upp alla i två grupper som skriver varsin lista med förolämpningar. Två och två, en från… Fortsätt läsa Förolämpningar