Gradvis förändring

Deltagarna står vid ena sidan och turas om, en och en, att göra gradvisa förändringar av sin karaktär medan man går från ena sidan av rummet till andra sidan. Medan man går så får man låtsas att man pratar med förbipasserade o.s.v.

God till ond
Ung till gammal
Ängel till jävul
Skämmig till stolt
Vacker till ful
Rädd till modig
Säker till osäker
Förvirrad till skärpt
…o.s.v.

Lämna en kommentar