Begravningen

Scen 1. Vi befinner oss vid en begravning. En person spelar död och ligger i sin kista. En grupp människor har samlats vid begravningen.

Scen 2. Publiken får bestämma hur personen dog. Detta spelas upp.

Efterföljande scener:

Varje deltagare vid begravningen får berätta en kort monolog om den döde, en monolog som handlar om ett minne tillsammans med den döde. Efter varje monolog spelas en scen upp som illustrerar det som sades i monologen.

Det blir alltså lika många efterföljande scener som det finns närvarande vid begravningen.

Återkoppla gärna minnena så ett en sammanhängande berättelse om den döde personen byggs upp. Gärna på ett sådant sätt att man bygger upp en handling där publiken vill få svar på en fråga om den döde.

Lämna en kommentar