Dörren

En skådespelare mimar att han öppnar en slags dörr, port eller liknande.

Så fort som spelare 2 vet var spelare 1 är, så kliver hen in genom den mimade dörren, och säger någonting som beror på var de är.

Spelare 1 svarar. Därefter måste alla veta var de är, vilka de är, och vilken relation de har.

Man kan använda ljud när man öppnar dörren.

Det måste inte vara just en dörr, det kan vara vad som helst som avgränsar ett utrymme från ett annat utrymme. T.ex. ett draperi, eller en sluss o.s.v.

Lämna en kommentar