Halva tiden

Improvisera en scen som är på pricken en minut lång.

Den som leder förställningen kan berätta att det handlar om ett mästerskap i teater, och att man nu ska göra samma förställning på halva tiden.

Prova att spela samma scen på 30 sekunder.

Den som leder förställningen kan nu säga att man kommer att spela föreställningen dubbelt så snabbt, dvs. på 15 sekunder.

Därefter kan man prova att göra scenen på 7 sekunder och 3 sekunder.

Att tänka på:

När man gör om scenen dubbelt så snabbt är det ofta förväxlingarna och de fysiska problem som skådespelarna måste överkomma, som roar publiken. Det kan därför vara bra att lägga in en hel del rörelse i handlingen. Detta gör det såklart svårt för skådespelarna när man gör scenen på 30 15 och 7 sekunder, men det är detta som är meningen.

Ha inte allt för mycket dialog och prat i scenen.

Ha istället tydligt avgränsade handlingar som publiken kan komma ihåg från en omgång till den nästa.

Viktigt att etablera plattformen mycket mycket snabbt. Scenen är som längst bara en minut! Viktigt att även finna ett avslut snabbt när tiden går mot en minut.

Lämna en kommentar