Berätta om

Deltagarna får berätta en historia utifrån en förutbestämd given instruktion under en minut. Berättelsen ska ha en inledning, en frågeställning, och ett slut.

Tips:

Börja gärna med att väcka åhörarnas intresse.
Utveckla handlingen med konflikter.
Börja med slutet när det är minst 15 sekunder kvar.

Variera tiden tillgodo.

Exempel:

Berätta om när:
– gick vilse i Motala
– var med om ett vulkanutbrott
– brottades i Afghanistan
– blev årets lucia
– fick flytta in hos påven

Lämna en kommentar