Känslopartnern

Två och två.

Be alla att titta på varandra med en viss känsla, t.ex. medlidande. Inge särskilda rörelser, armarna utmed sidan, bara titta med medlidande.

Be dem ta en ny partner och säg en ny känsla, t.ex. förföriskt. Be dem titta på varandra med denna känsla.

Be dem ta en tredje partner och nämn en ny känsla.

När alla tre känslorna har nämnts så kan du börja med att ropa vilken av de tre känslorna som helst. Det gäller nu för deltagarna att hitta den partner med vilken de visade denna känsla, de ska åter ställa sig framför varandra och visa denna känsla.

Därefter kan du be deltagarna att gå runt i rummet, varje gång de hamnar vid en känslopartner så ska de inta den känsla de hade inför den partner. I övrigt så ska de inte ha någon särskild känsla, enbart neutrala.

Lämna en kommentar