Statusmingel

Cocktailparty, hälften hög och hälften lågstatus. Byt.

Exempel på låg status:

Vända tårna innåt.
Lägga huvudet på sned.
Röra på huvudet.
Röra vid ansiktet med händerna.
Bita sig i underläppen.
Händerna i fickan.
Händerna tar i kläderna.
Röra sig ryckigt.
Följa väggar.
Maka på sig.
Titta bort, och sedan tillbaka.

Exempel på hög status:

Stå stadigt.
Röra sig mjukt och ledigt.
Stora gester.
Hålla huvudet still när man pratar.
Öppna gester.
Ta plats.
Tala hela meningar.
Hålla ögonkontakt.

Alternativ

Gruppen minglar i rummet.
Ledaren instruerar att alla skall anta en högstatus roll. Fortsätt mingla.
Ledaren instruerar att alla skall ta en lågstatus roll. Fortsätt mingla.

Gå sedan samman i par.

Nu skall en i paret anta en högstatusroll och den andra en lågstatusroll.
Rollerna fördelas av ledaren och kan vara föräldrar-barn, lärare-elev osv.
Lek med möten dem emellan. Byt av i status fördelningen.

Vidare kan mindre grupper formas tex går två par ihop och bildare grupper med 4 i varje.
Gör korta scener med hög och lågstatus. Visa upp.

Kom ihåg som ledare att påminna om byten i status. Så alla får prova olika.

Exempel på användningsområden

Impro.
Kommunikation.
Möta orättvisor.

Lämna en kommentar