Tre saker

Deltagarna står i en cirkel och alla upprepar frasen ”tre saker” tre gånger i relativt högt tempo. Direkt efter det så ställer en förutbestämd person en fråga, t.ex. ”tre saker som du gömmer under din säng”, personen bredvid ska då svara med de tre första sakerna som dyker upp i huvudet, t.ex. ”tomten, Grinchen och… Fortsätt läsa Tre saker

Binda ihop meningar

Två och två. Den ena personen ska säga tre slumpmässiga normala meningar som inte associerar till varandra på något sätt. Den andre personen ska försöka hitta på en berättelse som innehåller alla tre meningar. Det gäller för den andre personen att klara av detta så fort som möjligt, och med en så logiskt och kort… Fortsätt läsa Binda ihop meningar

Ensam med två karaktärer

Här improviserar du själv ett kort replikskifte mellan två karaktärer. Gör det fort. Den första karaktären säger något, den andre karaktären säger något, den första karaktärer säger återigen något, SLUT. Gör sedan en annan likadan kort scen med två nya karaktärer och totalt tre repliker. Om och om igen, så länge du orkar :)

Saker som något annat

Man lägger fram ett antal prylar. Gärna ganska stora saker så att man ser vad det är. Skådespelarna får ny turas om att improvisera hur man kan använda någon av sakerna som någonting annat än vad det egentligen är avsedda för. Man kan t.ex. använda en kudde som en mobiltelefon, eller en skiftnyckel kan bli… Fortsätt läsa Saker som något annat

Bekännelser

Man ber publiken om ett antal bekännelser. Det behöver inte vara grova sådana, utan kan vara vad som helst.  Det måste inte vara sanna bekännelse, men det får gärna vara det. T.ex. jag har fått en parkeringsbot, jag står upp och kissar, jag har snattat från en butik o.s.v. Därefter får en av skådespelarna en… Fortsätt läsa Bekännelser

Bekräfta förnekandet

Två personer talar med varandra. Varje gång den ena personen hävdar någonting så ska den andra personen förneka detta. Efter det att den andra personen förnekat, så ska den förste personen bekräfta förnekandet, samtidigt som det som först hävdades, fortfarande står kvar som möjligt. T.ex: 1) Jag ska gifta mig! 2) Nej, det ska du… Fortsätt läsa Bekräfta förnekandet

Dissociationscirkel

En person nämner ett begrepp. Nästa person i cirkeln ska då svara med ett begrepp som ligger långt ifrån detta begrepp som möjligt, så snabbt som möjlig. Ordet ska helst i alla avseenden väcka en undran bland de andra spelarna hur ”fan” personen kunde komma på det begreppet. Alla ord är tillåtna. Cirkeln fortsätter tills… Fortsätt läsa Dissociationscirkel

Fel rekvisita

Skådespelarna är i två lag. När en skådespelare får någon form av rekvisita, t.ex. en soptunna, så ska skådespelaren hitta på någonting att göra med soptunnan som inte är det egentliga användningsområdet. Skådespelaren kan t.ex. använda soptunnan som kudde, som mobiltelefon, eller något liknande. Man turas om att få föremål. Snabbt ska det gå. Man… Fortsätt läsa Fel rekvisita