Stolarna

Alla sitter på varsin stol utspridda huller om buller. En person reser sig upp och går till andra änden av salen. Uppgiften för den personen är nu att försöka ta sig till den lediga stolen och sätta sig på den. De som sitter på stolar ska försöka förhindra den stående personen från att sätta sig på den lediga stolen genom att hinna före och sätta sig på den istället. Kruxet är att då blir det en annan stol som blir ledig. Så håller det på…

Ställ ut stolar över golvet, är det 10 deltagare ska du ha 11 stolar.

Alternativ

En person ställer sig så långt ifrån den lediga stolen som möjligt och börjar gå mot den, med sikte att sätta sig på den (obs! gå – inte springa). De andra deltagarna ska hindra personen från att ta stolen genom att hinna sätta sig på den före. Detta i sin tur resulterar i att stolarna deltagarna reser sig ifrån blir lediga – och därmed behöver ”stoljagaren” ta ett nytt sikte. Personerna som ska hindra får springa hur mycket de vill. Lyckas ”jagaren” sätta sig på en stol blir det en ny person över som får jaga.

Övningen kan med fördel utföras utan att deltagarna får prata med varandra.

Alternativ

Stolar står utspridda över hela rummet.
Varje stol har en person sittandes på, utom 1 stol som skall vara ledig.
En person agerar myra och går långsamt mot den tomma stolen.
Alla andra har som uppgift att hindra myran från att sätta sig på den tomma stolen.
Genom att ta ögonkontakt med en annan person på stol görs en tyst överenskommelse om att byta plats för att en skall hinna fram till den tomma stolen. Myran får då byta riktning och hitta den stol som nu istället är ledig.
Byte får endast ske då ögonkontakt uppstått.
Utöka till 2 myror efter ett tag.
Övningen görs i tystnad

Lämna en kommentar