Omväxlande gibberish

Man står två och två. Den ena personen improviserar en berättelse. När den andre personen (partnern) säger ”byt” så ska man byta från vanligt tal till Gibberish. Nästa gång partnern säger ”byt”, så byter man tillbaka till vanligt tal igen. Man fortsätter inte berättelsen där man var precis innan man bytte till Gibberish. Man får… Fortsätt läsa Omväxlande gibberish

Gör om på gibberish

Man improviserar en scen med vanligt tal. Bestäm längd. Man gör sedan om scenen, nu talar man gibberish. Eftersom scenen gjordes med vanligt tal så vet alla vad det handlar om ändå.

Konstig konversation

I par. Varje par har en konversation. Behöver inte vara om något speciellt. Vid första signalen så börjar båda att bete sig konstigt, samtidigt som de fortsätter konversationen. Vid andra signalen så börjar båda att fortsätta konversationen på gibberish, samtidigt som de fortsätter att bete sig konstigt. Vid tredje signalen så fortsätter konversationen på gibberish,… Fortsätt läsa Konstig konversation

Bara på gibberish

Det här är inget annat än att man helt enkelt improviserar en scen, en sketch, men man talar bara gibberish. Svårigheten ligger i att få publiken i att förstå vad det är som händer utan att man använder ord på deras egna språk. Gibberish, kroppspråk, plats, mim, tonläge, o.s.v. kan användas för att förmedla innehållet… Fortsätt läsa Bara på gibberish

Ordbok på gibberish

Alla deltagare i ring. En person säger ett ord på gibberish. Nästa person översätter ordet till svenska, och säger ett nytt ord på gibberish… som översätts av nästa person, som också säger ett nytt ord på gibberish o.s.v. runt ringen.

Speglade känslor

I den här övningen så står man två och två, mitt emot varandra. Den ena personen börjar genom att anta en känsla och tala gibberish. Man talar på så sätt att känslan framträds. Den andra personen ska också tala på gibberish och ska försöka spegla den andres känsla, känsloläge. Försök att spegla så exakt som… Fortsätt läsa Speglade känslor

Gibberish radioteater

Börja med att låta gruppen göra en kort oförberedd massimprovisation där alla bara skall använda det påhittade språket jibberish. Det kan t.ex. vara att det är en stor rea i en populär butik och alla skall vara där och handla eller jobba. Bara för att alla skall få bekanta sig lite med hur språket kan… Fortsätt läsa Gibberish radioteater