Hitta sin staty

Hälften av gruppen är skulptörer och andra hälften skulpturer. Skulptörerna ska arrangera skulpturerna på så sätt att att skulpturer till sist rör vid varandra på något sätt. Skulpturerna ska blunda under tiden som de arrangeras Därefter ska skulptörerna försöka återskapa en exakt kopia av samma gruppskulptur själva. Gruppen som blundar och som blev arrangerade ska… Fortsätt läsa Hitta sin staty

Härmcirkel

Alla står i en cirkel. Var och en turas om att ta ett steg inåt cirkelns mitt och samtidigt göra en stor rörelse samt ett ljudligt ljud. Man går sedan tillbaka. Alla andra tar då ett steg in mot cirkelns centrum och härmar både rörelsen och ljudet. Alternativ En person gör en rörelse och ett… Fortsätt läsa Härmcirkel

Kungen

En deltagare står i mitten av cirkeln, hon är kungen. Hen påbörjar en rörelse, och alla hjälper henne att utföra den. Om hon höjer ett ben, så lägger sig omedelbart en annan spelare under foten. Kungen gör vad hon kommer på – klättrar, vänder sig, faller – och de övriga stödjer henne i varje rörelse.… Fortsätt läsa Kungen

Namnrunda

Man står i ring. En person säger sitt namn. Nästa i tur säger sitt namn, o.s.v. ända till man gått hela varvet runt. Variant Som i beskrivningen ovanför, den här gången ska man dock säga sitt namn två gånger med tre sekunders paus imellan. I pausen ska de andra upprepa personens namn i sina tankar.… Fortsätt läsa Namnrunda

Maskiner

Gör en lyckomaskin! Eller sommarmaskin, eller evighetsmaskin etc etc. Varje person gör sin rörelse och sitt läte, sin del av maskinen. Sträva efter att etablera en rytmik i rörelser och läten. Man kan be dem att öka takten, eller sänka takten i rytmiken. Maskinen går fortare eller långsammare.

Stolrytm

5 spelare har en stol tillsammans. De intar en viss position och skapar på det sättet en bild. Alla får varsin siffra tilldelad. Resten av gruppen går runt de 5 personerna i en cirkel. Spelledaren ropar nu de olika siffrorna varpå gruppen intar motsvarande personens staty och utseende. Variant: Spelledaren ropar flera siffror samtidigt.

Parpresentationer

Gruppen delas in i par. I paren intervjuar man varandra. Tre frågor: 1) Vad heter du? 2) Vilken är din favoritglass? 3) Vad skulle du gjort om du inte var här? Gruppen samlas sedan. Och var och en berättar om den andra personen. Alternativ Dela upp två och två. Intervjua varandra om: Vilket yrke skulle… Fortsätt läsa Parpresentationer

Blodig potatis

Gruppen ställer sig förslagsvis i en ring. Alla blundar. Ledaren rör sig på utsidan av ringen och väljer en person i ringen genom att peta på dennes rygg/axel. Den blodiga potatisen är nu utvald. Alla andra är vanliga potatisar. Nu börjar alla försiktigt att röra sig runt i rummet medan de fortfarande blundandar, förslagsvis med… Fortsätt läsa Blodig potatis

Tavlan

En person går på scenen, säger vad hon är. Sedan kommer nästa godtyckliga person in och komplettera bilden genom att vara något annat som passar in i bilden och inta en passande hållning. Genom att fylla på bilden uppstår så småningom en stillbild, en tavla. Har alla närvarande personer kommit in i tavlan, lämnar den… Fortsätt läsa Tavlan

Skrattcirkel

Gruppen ligger i en cirkel så att varje person har sitt huvud på någon annans mage. * En börjar med att säga ”Ha!” (allvarligt). * Nästa person säger ”Ha, ha!” * Nästa säger ”Ha,ha,ha!” Så fort någon skrattar, börjar cirkeln om.

Surrportaler

I den här övningen står spelarna emot varandra som ett par. Paren är fördelade över rummet och deras upplyfta armar bildar en port. Varje par surrar nu kontinuerligt i någon tonhöjd. En annan spelare A surrar inte. Han är någonstans i rummet och blundar. Hans uppgift är nu att lyssna på sorlet och orientera sig… Fortsätt läsa Surrportaler