Vänd om

Alla i cirkel och springer runt åt något håll. När någon ropar "vänd om" ändrar alla riktning så att alla sedan springer åt andra hållet (utan att man springer in i varandra).

Lämna en kommentar