Gömma någon

En person ska gömmas.

En grupp av personer har till uppgift att gömma personen. Gruppen får dock bara använda sig själva för att gömma personen. D.v.s. de måste gömma personen bakom sina egna kroppar, personer.

Övriga som inte ingår i gömmargruppen, har i uppgift att försöka gå omkring och se igenom gömmargruppen, och upptäcka personen som ska gömmas. Det kan säga att de ser kläder, foten, huvudet o.s.v. Gömmargruppen måste då hela tiden göra något åt detta.

En lämplig storlek på gömmargruppen kan vara från ca 8-7 personer (lättare) ner till ca 5-4 personer (svårare).

Om man är få kan man låta gömmargruppen få ta väggarna till hjälp.

Lämna en kommentar