Livet är som en metafor

Alla står i en cirkel.

Den första personen ska nämna en sak, t.ex. en apelsin.

Den därpå följande personen ska då beskriva hur livet är som en apelsin, hon ska börja med orden – Livet är som en apelsin… eller – Livet är en apelsin… därefter kommer förklaringen.

– Livet är som en apelsin. Du hittar det godaste bakom skalet.

Efter att förklaringen har getts så nämner man en ny sak till därpå följande person, som i sin tur ska ge en ny förklaring varför livet är som denna sak.

Försök att inte stanna upp, det gör inget om man inte kommer på någon bra förklaring utan man det blir lite konstigt. Det är improvisation så det är OK.

De andra personerna i cirkeln får gärna sucka lite tankfullt efter varje förklaring.

Gå gärna på enkla logiska förklaringar även om de kanske kan ses som lite tråkiga. Hellre att det flyter på än att man ska behöva tänka efter och vara kreativ hela tiden. D.v.s. krångla inte till det utan gör det enkelt för dig.

Lämna en kommentar