Namnring med rörelse

Alla står i en ring. Ledaren börjar med att säga sitt namn och göra en valfri rörelse. Sedan görs det en gång till och alla säger namnet och gör rörelsen. Efter det går det vidare till nästa person som säger sitt namn och gör en rörelse, osv.

När alla har fått säga sitt namn en gång så kan man pröva att göra övningen igen men att alla skall försöka komma ihåg rörelse och namn och göra det direkt.

Man kan också ha rörelser på olika teman, som fritidsintressen, saker man önskar göra eller vad som helst.

Det kan också underlätta att lägga till ett ord efter sitt namn som börjar på samma bokstav. Som till exempel, August, anka.

Exempel på användningsområden

Denna övning fungerar bra som första namnlek. Repition och alla hjälps åt att minnas namn och rörelse tillsammans och därmed blir det inte så stor press på att varje person skall kunna namnen. Flera sinnen aktiveras också då man både får namn och en rörlig bild som hjälpmedel för att komma ihåg.

Alternativ

För varje stavelse i sitt namn ska man göra en rörelse. Johan har två stavelser: Jo och han. Johan kan då t.ex. vinka med vänster arm på "Jo-" och röra på högerfoten på "-han". De andra i cirkeln ska härma.

När nästa person i gruppen har gjort sina stavelse-rörelser så ska gruppen inte bara härma den personen utan även återupprepa alla tidigare personers stavelse-rörelser.

Lämna en kommentar