Två mot en

Detta är en kull som är alla mot alla. För att kulla någon behöver man vara två stycken som omringar en tredje med sina armar. Det gäller alltså att få ögonkontakt med någon annan och försöka fånga en person i mitten.

Om någon blir kullad faller de livlös långsamt ner till marken (och de som kullat hjälper till att lägga ner personen). När man liggar på marken räknar man till fem och sedan får man vara med igen.

Exempel på användningsområden

En rolig lek där alla får kulla och vara aktiva. Man måste också hitta andra att samarbeta med för att fånga en tredje. När man kullat någon skall man också varsamt se till att denna får hjälp ner till marken. Passar bra för alla grupper men speciellt på grupper där många eller inga vill vara kullare eftersom ingen turtagning behövs i denna övning.

Lämna en kommentar