En för mycket

Denna övning kan göras med 3 till 7 spelare.

Som namnet antyder är en skådespelare för mycket. En spelare måste därför uteslutas från gruppen.

Naturligtvis, vill alla tillhöra gruppen själv, och inte uteslutas. Man ska därför när man gör scenen försöka agera på ett sätt så att man inte utesluts samtidigt som man försöker få någon annan att bli utesluten.

I den här övningen kommer status att bildas. Det etablerar sig mycket snabbt en rangordning i gruppen.

Lämna en kommentar