Göra något tillsammans

Välj ut en sak (t.ex. genom att dra en lapp) och gör sedan någonting med detta, två och två, se till att saken hela tiden finns och tar sin plats på ett riktigt sätt. T.ex. spela schack, vika ihop ett lakan, flytta ett bord o.s.v.

Lämna en kommentar