Föra med fingrar

Två och två, mitt emot varandra. Man håller fram handflatorna så att alla tio fingertoppar nuddar vid varandra. Den ena personen ska blunda, den andra ska långsamt börja gå bakåt, den som blundar ska följa efter. Se till så att fingertopparna hela tiden nuddar vid varandra. Den som tittar ska gå och den som blundar ska hela tiden följa efter.

Lämna en kommentar