Karaktärsgåvor

Två och två. Den ena personen säger en replik till den andra personen. Av repliken ska det framgå vilken relation de två personerna har till varandra. Den andre säger sedan någonting tillbaka så att något karaktärsdrag hos den första personen tydliggörs. T.ex: Person 1: Jag har kommit för att bikta mig. (av repliken kan man… Fortsätt läsa Karaktärsgåvor

Ensam med två karaktärer

Här improviserar du själv ett kort replikskifte mellan två karaktärer. Gör det fort. Den första karaktären säger något, den andre karaktären säger något, den första karaktärer säger återigen något, SLUT. Gör sedan en annan likadan kort scen med två nya karaktärer och totalt tre repliker. Om och om igen, så länge du orkar :)

Vem är du

Två och två. En person låtsas gå in genom en låtsasdörr (en mimad dörr), det spelar ingen roll vilken karaktär denne är första gången. Den andre personen väntar på att karaktären kommer igenom låtsasdörren och frågar sedan ”vem är du?” Personen svarar genom att beskriva sig själv som en annan karaktär än den som föreställdes.… Fortsätt läsa Vem är du

Din motsats

Ställ ett antal frågor till alla skådespelare, om hurdana de är själva som personligheter och karaktärer. Frågor som det finns två alternativ på. Det kan vara bra att anteckna svaren på ett papper. Be dem sedan att fundera på hur en personlighet eller karaktär som är tvärs om, jämfört med dig skulle vara och te… Fortsätt läsa Din motsats

Skiftbyte

Några skådespelare improviserar en berättelse. När man har kommit ungefär till det skedet i historiestrukturen att man förstår berättelsens huvudfråga så byts alla skådespelare ut till nya. Dessa ska fortsätta berättelsens och göra samma karaktärer och berättelse så lika originalet som möjligt. Utvärdera efteråt. Alternativ I den här versionen är det fortfarande samma skådespelare som… Fortsätt läsa Skiftbyte

Familjefoto

Ungefär fem personer från gruppen går fram, resten är publik. Publiken (eller pedagogen) ropar ut ett tema på en familj, t.ex. ”Monsterfamilj”. Det är då upp till gruppen att gestalta detta som ett familjefotografi, d.v.s. frysta i en posé. Tips ”Familjefoto” är en klassiker – en enkel improvisationsövning som ofta skapar en glad och opressad… Fortsätt läsa Familjefoto

Speltid

Taget från Gbgimpro:s "Speltid". Använd som inspiration! Ibland händer allt på en gång. Under en kort tidsperiod utspelas då draman i våra liv som är så omvälvande att man i efterhand inte förstår hur kort tid det egentligen tog. I vår nya föreställning Speltid kommer vi att få följa ett antal personer under 90 minuter… Fortsätt läsa Speltid

Boris

I den här övningar så befinner vi oss i ett förhörsrum. Det finns en förhörsledare, det finns en misstänkt, ibland kan det även finnas en sekreterare till förhörsledaren. Dessutom finns Boris. Boris är en hemsk typ, ett monster, en jätte, en drasut eller något liknande. Boris spelas dock inte av någon skådespelare, utan är bara… Fortsätt läsa Boris

Jag är en stjärna

Alla spelare radas upp på en rad så att det finns tillräckligt med utrymme framför dem. Nu går en efter en fram och presenterar sig till gruppen. Då säger hon ”’Jag är [namn] och jag är en stjärna”’. Resten av grupp jublar och firar stjärnan. Det är tillåtet att posera.

Djurkompis

Alla i gruppen ska vara ett djur. Det ska finnas åtminstone två personer som gör varje djurart. T.ex. två av lejon, myra, elefant, älg, bäver, hund, katt. Alla ska nu göra ett antal aktiviteter så som sitt eget djur. T.ex. äta, sova, slåss, flörta, grilla korv, simma o.s.v. Därefter ska varje djur försöka hitta den… Fortsätt läsa Djurkompis

Djurinspiration

Var och en väljer ett djur vars beteende och karaktärsdrag man försöker leva sig in i. Sedan spelar man en scen, t.ex. 2 och 2 för kompisarna. Man är människor, men hämtar inspiration från sitt djur i hur man beter sig. Kompisarna kan sedan gissa vilka två djur man tog inspiration ifrån när man spelade… Fortsätt läsa Djurinspiration

Gå som kompis

Alla går runt i rummet. Sedan väljer alla ut någon vars gångstil man försöker memorera. Sedan går man runt och härmar varandra. Sedan får man visa upp sina gångstilar för varandra och man kan se om man kan gissa vilka man härmar. Alternativ En person börjar med att gå runt rummet i en vid båge.… Fortsätt läsa Gå som kompis

Adjektivscener

Publiken ger förslag på adjektiv. Adjektiv är ord som anger egenskaper eller tillstånd, såsom t.ex. varm, stark, ledsen, förlorad o.s.v. I den kommande scenen ska alla skådespelare försöka inneha denna egenskap eller detta tillstånd, så mycket som det bara går. Alternativ Varje skådespelare tilldelas sitt eget personliga adjektiv. Man kan låta varje skådespelare ha sitt… Fortsätt läsa Adjektivscener

Inte som hemma

Två personer improviserar en scen där det framgår i vilken miljö de befinner sig. När det har blivit tydligt hur miljön ter sig ska en tredje person komma in. Den tredje personen ska göra en karaktär som inte befinner sig i sin vanliga "hemmiljö" när hon kommer, t.ex. en bonde på en cocktailbar, en datanörd… Fortsätt läsa Inte som hemma

Just precis som du

Två personer improviserar en scen där dialogen handlar om miljön där de befinner sig. Scenen är slut när person 1 känner att hon kan säga till person 2. – Just precis som du. Tanken är att den miljö där de befinner sig ska spegla sig i den karaktär som person 2 har.

Karaktärspingis

Två personer improviserar en dialog i vilken varje ny replik säger någonting som den andre personen, eller framförallt, någon om den andre personens karaktärsdrag. T.ex. Person 1) – Hej Anna! Vilken fin klänning du har? Person 2) – Robert! Du är alltid så inställsam! Person 1) – Du är brunbränd, har du varit i Grekland… Fortsätt läsa Karaktärspingis

En uppgift för

I den här övningen deltar tre personer. Den första personen säger någonting så att det framgår vilka de är eller vilken relation person 1 och person 2 har, samt möjligtvis också någonting om var de befinner sig. Person 2 säger någonting så att det framgår att det finns ett problem eller någon form av problem-… Fortsätt läsa En uppgift för

Karaktärsmonolog

I den här övningen ska en person improvisera en monolog som om hon vore en karaktär. Den som improviserar monologen ska dock få hjälp av en "livvakt" som ska hoppa in och se till att monologen fortsätter varje gång improvisatören stakar sig eller kommer bort sig. Om man improvisatören inte kommer på någonting så kan… Fortsätt läsa Karaktärsmonolog

Aktiviteten

Det här är en övning utan ord, ingen får använda ljud eller ord. En person går in på scenen och börjar göra någonting, en aktivitet av något slag. När någon annan person ser eller förstår vad det är för aktivitet som pågår, så går också den personen in på scenen och blir delaktig i aktiviteten… Fortsätt läsa Aktiviteten

Lägerelden

3 Personer sitter vid lägerelden. Publiken får komma med idéer om vilka de är och vad de har upplevt. Så småningom berättar alla sina historier. De andra två hjälper till genom att komplettera med de roller som behövs. Efter varje historia återkommer spelarna till lägerelden. Källa: http://bit.ly/qG9rr7

Återuppståndna skådespelare

En eller två skådespelare saknas, och de kvarvarande skådespelarna gör en kort sketch, så som den ter sig utan den eller de saknade skådespelarna. Man tar sedan om scenen från början, men den här gången finns den skådespelare som tidigare saknades med i handlingen. Den saknade skådespelaren ska helst vara en sådan karaktär som medför… Fortsätt läsa Återuppståndna skådespelare

Blind date

Två frivilliga från publiken. Ställ kort några väl utvalda personliga frågor. Svaren beskriver karaktärer. Man kan också använda några av de andra övningarna för att skapa karaktärer. Därefter spelas en första date upp där skådespelare agerar som om de vore de utvalda personerna. Skådespelarna överdriver personernas karaktärer, gör karikatyrer. Karaktärerna bör vara det som påverkar… Fortsätt läsa Blind date

Inre monolog

Det spelas en scen. Bredvid (eller med på) scenen finns det deras änglar och djävlar motsvarande deras alter egon, inre dialog eller liknande som under scenens gång högt berättar, vad spelarna ”egentligen” tänker eller har för sig.

Rollanalys

En person spelar en regissör som ska försöka förklara för en anlitad skådis vilken karaktär denne ska spela. Bakrgund, känsla, kroppsspråk, motiv, utseende, musiksmak, personlighetsdrag, karaktär. Improvisera fram en karaktär. Den som spelar skådespelaren försöker ta till sig regissörens idéer.

Huvudbonader

Någonstans finns en hög med massa huvudbonader, hattar, mössor, o.s.v. Deltagarna turas om att ta en huvudbonad och måste då snabbt skapa en karaktär som hänger ihop med huvudbonaden. Skådespelaren spelar sin karaktär en kort stund och sedan är det dags för nästa deltagare att välja en huvudbonad och mycket snabbt komma på en ny… Fortsätt läsa Huvudbonader

Bygga karaktär

Två (eller en) deltagare ska fråga en tredje person frågor om dess karaktärsfigur som den bara kan svara ja eller nej på. På det sättet byggs det upp en personlighet, en karaktär. Exempel Är du manlig? – Ja. Har du barn? – Nej. Kissade du i sängen även under puberteten? – Ja. Därefter kan man… Fortsätt läsa Bygga karaktär

Trafikljuset

Två grupper står mittemot varandra vid ett brett stort övergångsställe med trafikljus. En tredje grupp tittar helst. Båda grupperna står och väntar. På någons tysta impuls börjar alla att gå och träffas i mitten av rummet (status). Mötet ska helst bara innehålla blickar och inga/korta repliker! Vid båda ändarna av rummet vänder spelarna och stannar… Fortsätt läsa Trafikljuset

Känsloscener

Publiken ger förslag på känslor, t.ex. ledsen, arg, förälskad, o.s.v. I den kommande scenen ska alla försöka inneha denna känsla, så mycket som det bara går. Alternativ Varje skådespelare tilldelas sin egen känsla. Man kan låta varje skådespelare ha sin känsla under hela scenen, men man kan också tilldela nya känslor till skådespelare under scenens… Fortsätt läsa Känsloscener

Dubbeltitt

En teknik. När någon berättar någonting häpnadsväckande. Titta på personen, med tomt uttryck. Titta sedan snabbt bort och vänd snabbt tillbaka blicken och gapa. Först vid andra titten ska det framgå att man har kommit på att det var häpnadsväckande. Man blir överrumplad. Finns flera versioner av dubbeltitt som uttrycker variationer på samma tema. Man… Fortsätt läsa Dubbeltitt

Björn Kellman

Man delar upp lag om kanske tre eller fyra personer i varje lag. Publiken anger land och årtal. Laget ska efter, låt oss säga exempelvis 10 eller 30 sekunders betänketid, framföra ett påhittat schlagerbidrag från det landet, under det årets schlagermelodifestival. Bidraget kan ha en klämmig melodi, en text och bör ha någon form av… Fortsätt läsa Björn Kellman

Bioaffischer

Ge en filmgenre och en titel – ex Skräckfilmen ”Vittnet på Vinden”. Gruppen bestående av ca 3 till 5 personer ska nu snabbt skapa en bioaffisch för filmen. De står stilla när bioaffischen är klar. Nästa film!