Historiestrukturen

Improvisera snabba korta berättelser med hjälp av nedanstående struktur. Det enda ni behöver göra är att fylla på slutet av varje mening. Börja med att säg början på varje mening enligt nedanstående struktur och fyll sedan på med innehållet/slutet på varje mening.

Det var en gång…<br>
Varje dag…<br>
Men en dag…<br>
På grund av det…<br>
På grund av det…<br>
På grund av det…<br>
Ända tills…<br>
Och sedan den dagen…

Man kan också ha en lösare struktur, där man turas om att berätta men tydliggör de hållpunkter som är skrivna med versaler här nedanför:

Förutsättningar
HANDLINGEN
Följder
FRÅGAN
Konflikt
UPPLÖSNINGEN
Nya förutsättningar

Berättelserna bör vara relativt korta, det bör vanligt vis inte ta mer än en minut per berättelse. Syftet är inte att skapa kompletta berättelser, det viktigaste är istället att bara få med det nödvändigaste i strukturen som redogör för de stora dragen och vändningarna i berättelsen. Gör istället flera.

Alternativ

Det går att ha andra strukturer eller att utveckla den t.ex. till:

Det var en gång…<br>
Varje dag…<br>
Men en dag…<br>
På grund av det…<br>
På grund av det…<br>
På grund av det…<br>
Konsekvensen blev dock att…<br>
Vilket gjorde att följande fråga uppstod…<br>
På grund av det…<br>
På grund av det…<br>
På grund av det…<br>
Ända tills…<br>
På grund av det…<br>
På grund av det…<br>
På grund av det…<br>
Och sedan den dagen…

Eller mer detaljerat:

1 PLATTFORM/INTRO
Här ska huvudpersonerna introduceras, utgångsläget


(FYLL I) Det var en gång… (FYLL I)
(FYLL I) Varje dag… (FYLL I)
(FYLL I) Varje dag… (FYLL I)

Händelse:
Huvudpersonen gör något gentemot någon annan


(FYLL I) Men en dag… (FYLL I)

2 MELLANSPEL
Följdverkningar av händelsen


(FYLL I) På grund av det… (FYLL I)
(FYLL I) På grund av det… (FYLL I)
(FYLL I) På grund av det… (FYLL I)
(FYLL I) Konsekvensen blev att… (FYLL I)

Vad föreställningen handlar om:


(FYLL I) Vilket gjorde att följande fråga uppstod… (FYLL I)

På väg mot föreställningens klimax:
Händelser som påverkar vad svaret på frågan ska bli…


(FYLL I) På grund av det… (FYLL I)
(FYLL I) På grund av det… (FYLL I)
(FYLL I) På grund av det… (FYLL I)

Klimax:
Avgörande händelse som påverkar utfallet av frågan.
===
(FYLL I) Ända tills… (FYLL I)

3 UPPLÖSNING


(FYLL I) På grund av det… (FYLL I)

Slut:
=
(FYLL I) Och sedan den dagen… (FYLL I)

Utvärdering:


(FYLL I) Huvudpersonen var … (FYLL I)
(FYLL I) Föreställningen handlade om huruvida … (FYLL I)
(FYLL I JA/NEJ) Svaret på denna fråga är (ja eller nej): … (FYLL I JA/NEJ)
(FYLL I) Det författaren ville säga med föreställningen var … (FYLL I)

Lämna en kommentar