Sitt upp med namn

Sitt i en ring på golvet. Man får gärna sitta på en madrass.
Sedan skall alla lägga sig ned på rygg med huvudet iväg från ringen. En person skall då göra en situp och säga sitt namn, varpå alla andra i ringen gör en simultan situp och säger "HEJ <namn>!"

Att göra ett större antal situps efter varandra kan vara krävande. Så man får gärna fuska lite. Men det kan bli en mycket häftig effekt när alla runtomkring en plötsligt dyker upp och säger ens namn.

Exempel på användningsområden

Namnleken är rätt fysiskt krävande och fungerar då både som namnlek och som uppvärmning. Det kan vara en bra lek att köra i början av varje pass med t.ex. en yngre barngrupp då det är roligt samtidigt som alla samlas i ring.

Lämna en kommentar