Visa höjd

En skådespelare illustrerar ett bords (eller någon annan ytas) höjd genom att t.ex. damma av det (eller något liknande). Därefter placerar skådespelaren olika saker och objekt på bordet/ytan. Tänk på att bevara en och samma höjd hela tiden.

Lämna en kommentar