Yrket mitt

4 – 5 personer åt gången går upp på scen. Vi föreställer oss en scen där personerna väntar på en buss. Varje person har i förväg (eller i samband med att man går upp på scen) tänkt ut ett yrke. Låt det ta den tid det tar, men försöka att vara en person med detta yrke så som man kan ha fördomar om en person med detta yrke. Ingen dialog ska förekomma.

== Diskutera ==

Hur kan man visa yrkestillhörighet, måste man göra något?

Lämna en kommentar